Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Belgelendirme

Amaç, Kapsam ve Gerekçe

Bu çalışmanın amacı, bütün dünyada gerçekleştirilen Türkçe dilinin Yabancı dillerden kurtarılması ve Türkçe diline eklenecek yeni yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarının eksiksiz, sürekli güncel tutulan ve İnternet'ten sorgulanabilir bir veri oluşturmak ve aynı zamanda, bu verilere dayalı olarak, Türkçe dilinin belli aralıklarla istatistik metotları kullanılarak değerlendirmesini yapmaktır. Doğal olarak, hem eklenecek yeni Türkçe kelimeler hem de yapılacak istatistiki değerlendirmelerin bundan sonraki Türkçe Dilinin zemin ve hareket noktası teşkil etmesi öngörülmüştür.

Neden böyle bir proje?

Bilindiği gibi, Türkçe bir çok lehçeye sahip çok eski bir dildir. Bu dilin kullanıldığı bölgelere göre değişmektedir. Dilimizin değişkenliği o kadar fazladır ki bir yerleşkenin 40 km ötesindeki diğer yerleşkede farklı sözcükler kullanılmaktadır. Türkçe’nin belirli bir standarta (Kökeni: İngilizce) oturtturmalı. Türkçe Dilindeki Yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmak ve bu bulunan karşılıkların Türkçede yer etmesini sağlamaktır.

Mektup Gönderilecek Kurumlar

BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLERLE İLGİLİ BÜTÜN FAKÜLTE VE KURUMLAR

EDEBİYAT VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİ
Dekanlıklar
Tarih Bölümleri
Sanat Tarihi Bölümleri
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri
Türkiyat Araştırmaları Enstitüleri
Sosyoloji Bölümleri
Etnoloji Bölümleri
Folklor-Halk Bilimi Bölümleri
İKTİSAT FAKÜLTELERİ
Sosyoloji Bölümü
İktisat Bölümü
HUKUK FAKÜLTELERİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTELERİ
İLAHİYAT FAKÜLTELERİ
ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Türk Tarih Kurumu
Atatürk Kültür Merkezi
Türk Dil Kurumu
TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI
BELEDİYELERİN KÜLTÜR DAİRELERİ
DEVLET VE ÖZEL OKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ

Mektup Metni

Değerli Kullanıcımız ;


Dil bir milletin hem geçmişi hem de geleceğini kuvvetlendiren en büyük bağdır. Dili yaratan toplum ve halktır. Milletler kendilerine özgün dilleri yaratmalı ve kendine özel bir dili olmalıdır. Biz millet olarak çok zor çok çetin yollardan geçmiş olup; şu anki durumumuza ulaşmış bulunmaktayız. Bu zorluklar ister istemez bazı sözcükleri başka milletlerden almak zorunda bıraktı bizi. Bunları benimsedik. Dilimizde kullandık. Türkçe ’ye birçok milletten dilden sözcüklerin saldırısına uğradı.

Günümüzde ise tamamıyla Türkçeden uzak Türkçe ile alakasız kelimeler günlük hayatımızda konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim geçmişimize ve geleceğime sürülen kara bir lekedir. Türkçedeki sözcüklerin tahrip edilmesi ben ve arkadaşlarımı oldukça rahatsız etmektedir ve bizim gibi düşünen geleceğe ışık tutabilecek olan sizlerin de rahatsız olduğunda eminiz. Bundan dolayı bir çalışma yapmaya başlamış bulunmaktayız. Bu çalışma sonucunda değerli arkadaşlarımla beraber “www.anlamıtürkçe.com” websitesini kurmuş bulunmaktayız. İnternet sitemizle ile belirli bir kitle elde etmeye çalışıyoruz. Amacımız Türkçemize sahip çıkmak ve Türkçe olmayan sözcüklerin Türkçe karşılığını halk ile beraber bulmaktır.

Sitemizde Türkçede kullanılan tüm sözcüklerinin kökenleri hangi milletten Türkçe diline girdikleri ve Türkçe olmasına rağmen halk dilinde kullanmayan tüm sözcükleri göreceksiniz. Bu bilgileri halk görecek ve halk tarafından kendi yorumu ile Türkçe sözcükler üretecek. Anlamlar yükleyebilecek. Türkçe olmayan Sözcüklere yeni Türkçe sözcükler önerilecek ve her öneri halk tarafından oylama sonucu belirlenecektir. Bunların sonucunda halkın seçtiği ve halkın kullanabileceği sözcükler Türkçemize girecektir. Eğer ki sizler bize destek olursanız bu zorlu yolda Türkçe için güzel bir ilerleme sağlanacaktır. Bize desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden Teşekkür ederiz.
İnternet sitemizin tanıtım amaçlı yayınladığı afişi internet siteniz üzerinden yayınlayarak bize destek olmak isterseniz www.anlamlıtürkçe.com/banner.php websitesini ziyaret ederek gerekli kodları alabilirsiniz.Sakarya Üniversitesi Türkçeyi Koruyalım Kolu Başkanı Sergen FERUZE