Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Çıkma durumu Anlamı , Çıkma durumu Kökeni , Çıkma durumu Türkçesi

Çıkma durumu Sözcüğü

Çıkma durumu Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Kemiklerin toparlak ucu
0 0
2
kimya- Osmiyum elementinin simgesi
0 0
3
ünlem- Usanç, bezginlik, tiksinti vb. duygular anlatan bir söz
0 0
4
Türk alfabesinin yirminci harfinin adı, okunuşu
0 0
5
kimya- Polonyum elementinin simgesi
0 0
6
kimya- Plütonyum elementinin simgesi
0 0
7
isim, müzik- Gam dizisinde la ile do arasındaki ses
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Çıkma durumu Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Çıkma durumu İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Çıkma durumu Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Biz Sadece Sözcüklere Bakıyoruz. Bu ise Bir Cümle ve 2 Kelimeden Oluşuyor.
Çıkma durumu Kelimesi um Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Çıkma durumu Kelimesi k harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Çıkuuma durumu