Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Açmak Anlamı , Açmak Kökeni , Açmak Türkçesi

Açmak Sözcüğü

Açmak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-i- Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
0 0
2
Engeli kaldırmak
0 0
3
Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
0 0
4
Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak
0 0
5
Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak
0 0
6
Alanını genişletmek
0 0
7
Birbirinden uzaklaştırmak
0 0
8
Yarmak
0 0
9
Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak
0 0
10
Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak
0 0
11
1 Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek
0 0
12
1 Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak
0 0
13
1 Alışverişi başlatmak
0 0
14
1 Rengin koyuluğunu azaltmak
0 0
15
1 Yakışmak, güzel göstermek
0 0
16
1 Ferahlık vermek
0 0
17
1 Beğenmek
0 0
18
1 Bir konu ile ilgili konuşmak
0 0
19
1 Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek
0 0
20
Satranç, poker vb. oyunları başlatmak
0 0
21
2 nsz- Yapmak, düzenlemek
0 0
22
2 nsz- Ayırmak, tahsis etmek
0 0
23
2 Görünür duruma getirmek
0 0
24
2 nsz- Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak
0 0
25
2 nsz- Geçit sağlamak
0 0
26
2 Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek
0 0
27
2 Savaşla almak, fethetmek
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Açmak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Açmak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Açmak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Açmak Kelimesi ç harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Açamak