Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Ab Anlamı , Ab Kökeni , Ab Türkçesi

Ab Sözcüğü

Ab Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Su
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Ab Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Farsça
0 0
2
Orta Farsça Pehlevice
0 0
3
Partça
0 0
4
Eski Farsça
0 0
5
Hintavrupa AnaDili
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Ab İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Ab Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Ab Kelimesi b harfi ile bitmiştir. Türkçede Kelime b,c,d,g,ğ ile bitemez kuralı.