Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Abanmak Anlamı , Abanmak Kökeni , Abanmak Türkçesi

Abanmak Sözcüğü

Abanmak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-e- Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak
0 0
2
Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak
0 0
3
Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak
0 0
4
Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak
0 0
5
spor- Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak
0 0
6
spor- Futbolda topa olanca gücüyle vurmak
1 0
7
ünlem- "Olur, peki veya fena değil" anlamlarında kullanılan bir söz
0 0
8
Bezginlik anlatan bir söz
0 1
9
isim, müzik- Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
0 1
10
kimya- Galyum elementinin simgesi
0 1
11
Türk alfabesinin sekizinci harfinin adı, okunuşu
0 1
12
kimya- İndiyum elementinin simgesi
0 1
13
''Abanmak''Yerine Yüklenmek Sözcüğü Kullanılabilir.
0 0
14
Tuturmak
0 1
15
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Abanmak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
1 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
4
Az
0 0
5
Ru
0 0
6
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Abanmak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Abanmak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Abanmak Kelimesi m Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Abanmak Kelimesi n harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Abanamak