Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Abone Anlamı , Abone Kökeni , Abone Türkçesi

Abone Sözcüğü

Abone Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi
0 0
2
Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü
0 0
3
sıfat- Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse)
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Abone Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Abone İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Sürdürümcü
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Abone Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Abone Kelimesi on Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.