Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Adisyon Anlamı , Adisyon Kökeni , Adisyon Türkçesi

Adisyon Sözcüğü

Adisyon Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Hesap
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Adisyon Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
2
Latince
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Adisyon İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Hesap
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Adisyon Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Adisyon Kelimesi yon Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Adisyon Kelimesi s harfi ile y harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Adisoyon
Adisyon Kelimesi yon Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.