Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Aglütinasyon Anlamı , Aglütinasyon Kökeni , Aglütinasyon Türkçesi

Aglütinasyon Sözcüğü

Aglütinasyon Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim, biyoloji- Kümeleşim
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Aglütinasyon Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Latince
0 0
2
Fransızca
0 0
3
İngilizce
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Aglütinasyon İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Kümeleşim
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Aglütinasyon Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Aglütinasyon Kelimesi yon Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Aglütinasyon Kelimesi s harfi ile y harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Aglütinasoyon
Aglütinasyon Kelimesi yon Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.