Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Aile Anlamı , Aile Kökeni , Aile Türkçesi

Aile Sözcüğü

Aile Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim, toplum bilimi- Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
1 0
2
Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
0 0
3
Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü
0 0
4
Eş, karı
0 0
5
Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü
0 0
6
Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya
0 0
7
Oguş
0 0
8
Oguş
0 0
9
Oğuş
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Aile Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Aile İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Oguş
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Aile Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Aile Kelimesi A harfi ile i harfi yanyana gelmiştir. İki ünlü yanyana gelemez kuralı.