Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Ajitasyon Anlamı , Ajitasyon Kökeni , Ajitasyon Türkçesi

Ajitasyon Sözcüğü

Ajitasyon Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Körükleme
0 0
2
Duygu sömürüsü yapma
0 0
3
İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma
0 0
4
tıp (***)- Çırpıntı
0 0
5
ruh bilimi- Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Ajitasyon Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
2
Latince
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Ajitasyon İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Körükleme
0 0
2
Çırpıntı
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Ajitasyon Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Ajitasyon Kelimesi yon Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Ajitasyon Kelimesi s harfi ile y harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Ajitasoyon
Ajitasyon Kelimesi yon Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.