Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Akmak Anlamı , Akmak Kökeni , Akmak Türkçesi

Akmak Sözcüğü

Akmak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-den- Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek
0 0
2
Sıvı maddeler aşağıya yönelmek
0 0
3
Sıvı bir madde bir yerden çıkmak
0 0
4
nsz- Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak
0 0
5
-e- Art arda ve toplu olarak gitmek
0 0
6
nsz- Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak
0 0
7
nsz- Boya birbirine karışmak
0 0
8
-le- Sürüp gitmek
0 0
9
nsz- Zaman çabuk geçmek
0 0
10
nsz- Karışmak, katılmak
0 0
11
1 nsz- Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Akmak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Akmak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Akmak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Akmak Kelimesi k harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Akamak