Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Akronim Anlamı , Akronim Kökeni , Akronim Türkçesi

Akronim Sözcüğü

Akronim Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim, dil bilgisi- Kısma ad
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Akronim Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
İngilizce
0 0
2
Eski Yunanca
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Akronim İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Kısma ad
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Akronim Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Akronim Kelimesi i Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Akronim Kelimesi k harfi ile r harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Akironim
Akronim Kelimesi ron Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.