Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Aktüalizm Anlamı , Aktüalizm Kökeni , Aktüalizm Türkçesi

Aktüalizm Sözcüğü

Aktüalizm Anlamı

Kelime Anlam İçermemektedir. Türkçe'ye Katkıda bulunmak istiyor iseniz Aşağıdan Ekleme Yapabilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Aktüalizm Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Aktüalizm İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Edimselcilik
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Aktüalizm Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Aktüalizm Kelimesi m Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Aktüalizm Kelimesi ü harfi ile a harfi yanyana gelmiştir. İki ünlü yanyana gelemez kuralı.
Aktüalizm Kelimesi z harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Aktüalizim