Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Aktarmak Anlamı , Aktarmak Kökeni , Aktarmak Türkçesi

Aktarmak Sözcüğü

Aktarmak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-i, -e- Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek
0 0
2
-i- Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
0 0
3
Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak
0 0
4
Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek
0 0
5
İletmek, bildirmek
0 0
6
Bir kitabı başından sonuna kadar okumak
0 0
7
Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak
0 0
8
-i- Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak
0 0
9
-i, edebiyat- Alıntılamak
0 0
10
edebiyat- Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyurmak ve yaymak
0 0
11
1 edebiyat- Tür değişikliği yapmak
0 0
12
1 bilişim- Bir tekniğe göre biçimlendirmek, uyarlamak
0 0
13
1 teknik- Üretilmiş olan bir enerjiyi, başka organlara iletmek
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Aktarmak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Aktarmak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Aktarmak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Aktarmak Kelimesi m Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Aktarmak Kelimesi r harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Aktaramak