Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Alışmak Anlamı , Alışmak Kökeni , Alışmak Türkçesi

Alışmak Sözcüğü

Alışmak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-e- Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek
0 0
2
Yadırgamaz duruma gelmek
0 0
3
Uyar duruma gelmek, intibak etmek
0 0
4
Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak
0 0
5
Bağlanmak, ısınmak
0 0
6
Evcilleşmek, ehlîleşmek
0 0
7
nsz- Tutuşmak, yanmaya başlamak
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Alışmak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Alışmak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Alışmak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Alışmak Kelimesi m Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Alışmak Kelimesi ş harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Alışamak