Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Alegori Anlamı , Alegori Kökeni , Alegori Türkçesi

Alegori Sözcüğü

Alegori Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim, edebiyat- Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine koyma
0 0
2
edebiyat- Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Alegori Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
2
Eski Yunanca
0 0
3
Hintavrupa AnaDili
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Alegori İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Yerine
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Alegori Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Alegori Kelimesi ii Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Alegori Kelimesi or Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.