Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Almak Anlamı , Almak Kökeni , Almak Türkçesi

Almak Sözcüğü

Almak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-i- Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
1 0
2
nsz- Satın almak
0 0
3
nsz- Ele geçirmek, fethetmek
0 0
4
-i, -den- Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak
0 0
5
Birlikte götürmek
0 0
6
nsz- İçine sığmak
0 0
7
-e, nsz- Kabul etmek
0 0
8
nsz- Kendine ulaştırılmak, iletilmek
0 0
9
nsz- İçeri sızmak, içine çekmek
0 0
10
nsz- Erkek, kadınla evlenmek
0 0
11
1 -i, nsz- Sürükleyip götürmek
0 0
12
1 nsz- Kazanmak, elde etmek
0 0
13
1 nsz- Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak
0 0
14
1 -i, nsz- Bürümek, sarmak, kaplamak
0 0
15
1 -den- Kısaltmak, eksiltmek
0 0
16
1 nsz- Yolmak, koparmak
0 0
17
1 Temizlemek
0 0
18
1 -i, -e- İçeri girmesini sağlamak
0 0
19
1 nsz- Tat veya koku duymak
0 0
20
-i, -e- Örtmek, koymak
0 0
21
2 -i, -de- Yol gitmek, mesafe katetmek
0 0
22
2 -i, -den- Çalmak
0 0
23
2 Soldurmak
0 0
24
2 Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak
0 0
25
2 nsz- Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek
0 0
26
2 nsz- Göreve, işe başlatmak
0 0
27
2 -den- Görevden, işten çekmek
0 0
28
2 nsz- Başlamak
0 0
29
2 nsz- İçecek veya sigara içmek
0 0
30
nsz- Yutmak, kullanmak
0 0
31
3 -den, nsz- Kazanç sağlamak
0 0
32
3 Gidermek, yok etmek
0 0
33
3 Yer değiştirmek
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Almak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Almak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Almak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Almak Kelimesi l harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Alamak