Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Ambargo Anlamı , Ambargo Kökeni , Ambargo Türkçesi

Ambargo Sözcüğü

Ambargo Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim
0 0
2
Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim
0 0
3
Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim
0 0
4
Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Ambargo Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
2
İspanyolca
0 0
3
Geç Latince
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Ambargo İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Engelleyim
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Ambargo Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Ambargo Kelimesi r harfi ile g harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Ambarogo
Ambargo Kelimesi bargo Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.