Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Amniyon Anlamı , Amniyon Kökeni , Amniyon Türkçesi

Amniyon Sözcüğü

Amniyon Anlamı

Kelime Anlam İçermemektedir. Türkçe'ye Katkıda bulunmak istiyor iseniz Aşağıdan Ekleme Yapabilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Amniyon Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Amniyon İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Döl kesesi
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Amniyon Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Amniyon Kelimesi on Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Amniyon Kelimesi m harfi ile n harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Amoniyon
Amniyon Kelimesi on Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.