Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Amortisman Anlamı , Amortisman Kökeni , Amortisman Türkçesi

Amortisman Sözcüğü

Amortisman Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Yıpranma payı
0 0
2
ekonomi- Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Amortisman Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Amortisman İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Yıpranma payı
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Amortisman Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Amortisman Kelimesi m Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Amortisman Kelimesi s harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Amortisaman
Amortisman Kelimesi or Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.