Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Ana haber sunucusu Anlamı , Ana haber sunucusu Kökeni , Ana haber sunucusu Türkçesi

Ana haber sunucusu Sözcüğü

Ana haber sunucusu Anlamı

Kelime Anlam İçermemektedir. Türkçe'ye Katkıda bulunmak istiyor iseniz Aşağıdan Ekleme Yapabilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Ana haber sunucusu Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Ana haber sunucusu İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Ana haber sunucusu Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Biz Sadece Sözcüklere Bakıyoruz. Bu ise Bir Cümle ve 3 Kelimeden Oluşuyor.
Ana haber sunucusu Kelimesi sun Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.