Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Angarya Anlamı , Angarya Kökeni , Angarya Türkçesi

Angarya Sözcüğü

Angarya Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti
1 0
2
Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş
0 0
3
Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet
0 0
4
Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması
0 0
5
Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması
0 0
6
Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Angarya Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Yeni Yunanca
0 0
2
Eski Yunanca
0 0
3
Eski Farsça
0 0
4
Akatça
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Angarya İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Yüklenti
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Angarya Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Angarya Kelimesi r harfi ile y harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Angaraya