Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Animasyon Anlamı , Animasyon Kökeni , Animasyon Türkçesi

Animasyon Sözcüğü

Animasyon Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Canlandırma
0 0
2
animasyon
1 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Animasyon Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
2
İngilizce
0 0
3
Latince
0 0
4
Hintavrupa AnaDili
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Animasyon İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Canlandırma
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Animasyon Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Animasyon Kelimesi yon Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Animasyon Kelimesi s harfi ile y harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Animasoyon
Animasyon Kelimesi yon Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.