Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Anlamak Anlamı , Anlamak Kökeni , Anlamak Türkçesi

Anlamak Sözcüğü

Anlamak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-i- Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak
0 0
2
Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek
0 0
3
Sorup öğrenmek
0 0
4
Doğru ve yerinde bulmak
0 0
5
Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek
0 0
6
-den- Bir şey hakkında bilgisi bulunmak
0 0
7
-den, nsz- Yarar sağlamak
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Anlamak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Anlamak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Anlamak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Anlamak Kelimesi n harfi ile l harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Analamak