Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Antagonist Anlamı , Antagonist Kökeni , Antagonist Türkçesi

Antagonist Sözcüğü

Antagonist Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Düşman
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Antagonist Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
1 0
2
Eski Yunanca
0 0
3
Hintavrupa AnaDili
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Antagonist İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Düşman
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Antagonist Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Antagonist Kelimesi t Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Antagonist Kelimesi n harfi ile t harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Anitagonist
Antagonist Kelimesi tagon Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.