Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Apostrof Anlamı , Apostrof Kökeni , Apostrof Türkçesi

Apostrof Sözcüğü

Apostrof Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim, dil bilgisi- Kesme işareti
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Apostrof Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
2
Eski Yunanca
0 0
3
Hintavrupa AnaDili
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Apostrof İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Kesme işareti
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Apostrof Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Apostrof Kelimesi trof Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Apostrof Kelimesi t harfi ile r harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Apostorof
Apostrof Kelimesi trof Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.