Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Arkeolog Anlamı , Arkeolog Kökeni , Arkeolog Türkçesi

Arkeolog Sözcüğü

Arkeolog Anlamı

Kelime Anlam İçermemektedir. Türkçe'ye Katkıda bulunmak istiyor iseniz Aşağıdan Ekleme Yapabilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Arkeolog Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Arkeolog İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Kazı bilimci
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Arkeolog Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Arkeolog Kelimesi og Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Arkeolog Kelimesi e harfi ile o harfi yanyana gelmiştir. İki ünlü yanyana gelemez kuralı.
Arkeolog Kelimesi r harfi ile k harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Arokeolog
Arkeolog Kelimesi g harfi ile bitmiştir. Türkçede Kelime b,c,d,g,ğ ile bitemez kuralı.
Arkeolog Kelimesi og Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.