Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Asimilasyon Anlamı , Asimilasyon Kökeni , Asimilasyon Türkçesi

Asimilasyon Sözcüğü

Asimilasyon Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim, biyoloji- Özümleme
0 0
2
dil bilgisi- Benzeşme
0 0
3
toplum bilimi- Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme
0 0
4
Özümseme
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Asimilasyon Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
2
Latince
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Asimilasyon İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Özümleme
0 0
2
Benzeşme
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Asimilasyon Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Asimilasyon Kelimesi yon Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Asimilasyon Kelimesi s harfi ile y harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Asimilasoyon
Asimilasyon Kelimesi yon Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.