Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Astar Anlamı , Astar Kökeni , Astar Türkçesi

Astar Sözcüğü

Astar Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
0 0
2
Sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce sürülen kat
0 0
3
Gemicilikte bir şeyi sağlamlaştırmak için kullanılan bez, halat, ağaç vb
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Astar Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Farsça
0 0
2
Eski Farsça
0 0
3
Avesta Zend Dili
0 0
4
Hintavrupa AnaDili
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Astar İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Astar Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Astar Kelimesi s harfi ile t harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Asatar