Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Astrofizik Anlamı , Astrofizik Kökeni , Astrofizik Türkçesi

Astrofizik Sözcüğü

Astrofizik Anlamı

Kelime Anlam İçermemektedir. Türkçe'ye Katkıda bulunmak istiyor iseniz Aşağıdan Ekleme Yapabilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Astrofizik Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Astrofizik İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Yıldız fiziği
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Astrofizik Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Astrofizik Kelimesi i Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Astrofizik Kelimesi t harfi ile r harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Astirofizik
Astrofizik Kelimesi trof Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.