Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Astronomi Anlamı , Astronomi Kökeni , Astronomi Türkçesi

Astronomi Sözcüğü

Astronomi Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Gök bilimi
1 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Astronomi Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
1 0
2
Eski Yunanca
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Astronomi İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Gök bilimi
1 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Astronomi Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Astronomi Kelimesi ii Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Astronomi Kelimesi t harfi ile r harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Astoironomi
Astronomi Kelimesi om Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.