Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Atölye Anlamı , Atölye Kökeni , Atölye Türkçesi

Atölye Sözcüğü

Atölye Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
1 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Atölye Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Fransızca
0 0
2
Eski Fransızca
0 0
3
Latince
0 0
4
Hintavrupa AnaDili
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Atölye İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Işlik
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Atölye Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Atölye Kelimesi l harfi ile y harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Atöleye
Atölye Kelimesi öl Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.