Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Atlamak Anlamı , Atlamak Kökeni , Atlamak Türkçesi

Atlamak Sözcüğü

Atlamak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-den- Bir engeli sıçrayarak veya fırlayarak aşmak
0 0
2
-den, -e- Yüksek bir yerden alçak bir yere, ayaküstü gelecek bir biçimde kendini bırakmak
0 0
3
-e- Binmek
0 0
4
-i- Basında haberi zamanında verememek veya diğer gazetelerden öğrenmek
0 0
5
-i- Okuma, yazı yazma, sayı sayma vb. işlerde bazı bölümleri üstünkörü geçmek
0 0
6
-i- Sınıfı okumadan geçmek
0 0
7
İnmek
0 0
8
-de- Yanılmak, aldanmak
0 0
9
Bir işe sonucunu düşünmeden hemen girişmek
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Atlamak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Atlamak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Atlamak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Atlamak Kelimesi t harfi ile l harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Atalamak