Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Atmak Anlamı , Atmak Kökeni , Atmak Türkçesi

Atmak Sözcüğü

Atmak Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
-i, -e- Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak
0 0
2
Bir şeyi yere doğru bırakmak
0 0
3
Bir kimsenin ilişiğini kesmek
0 0
4
-e, nsz- Koymak
0 0
5
Rastgele bir kenara koymak
0 0
6
-den, nsz- Uzatmak
0 0
7
Bir yerden başka bir yere taşımak
0 0
8
nsz- Sille, tokat vurmak
0 0
9
nsz- Top, tüfek vb. silahları patlatmak
0 0
10
nsz- Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak
0 0
11
1 -e, nsz- Geri bırakmak, ertelemek
0 0
12
1 Örtmek
0 0
13
1 Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek
0 0
14
1 -i, -den- Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak
0 0
15
1 -i- İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak
0 0
16
1 -i- Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek
0 0
17
1 -i- Çıkarmak, dışarıya vermek
0 0
18
1 -i- Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak
0 0
19
1 -i- Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak
0 0
20
nsz- Çatlamak
0 0
21
2 nsz- Yırtılmak
0 0
22
2 -den- Yapışık olduğu yerden ayrılmak
0 0
23
2 nsz- Kalp, nabız vurmak, çarpmak
0 0
24
2 -i- Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak
0 0
25
2 -den, -i- Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak
0 0
26
2 -i- Değerini eksiltmek
0 0
27
2 nsz- Göndermek, yollamak
0 0
28
2 -den- Terk etmek
0 0
29
2 Götürmek
0 0
30
nsz- Söylemek
0 0
31
3 nsz- Yalan veya abartmalı söz söylemek
0 0
32
3 nsz- Bilmeden, kestirerek söylemek
0 0
33
3 nsz- İçki içmek
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Atmak Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 1
2
Aramice
0 1
3
Süryanice
0 1
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Atmak İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Atmak Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Atmak Kelimesi t harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Atamak