Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Düşman Anlamı , Düşman Kökeni , Düşman Türkçesi

Düşman Sözcüğü

Düşman Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı
0 0
2
Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
0 0
3
Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
0 0
4
sıfat- Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)
0 0
5
Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse
0 0
6
Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse
0 0
7
yağı
0 0
8
Yağı
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Düşman Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Farsça
0 0
2
Orta Farsça Pehlevice
0 0
3
Partça
0 0
4
Avesta Zend Dili
0 0
5
Hintavrupa AnaDili
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Düşman İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Yağı
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Düşman Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Düşman Kelimesi m Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Düşman Kelimesi ş harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Düşaman