Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Hava Anlamı , Hava Kökeni , Hava Türkçesi

Hava Sözcüğü

Hava Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
0 0
2
Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü
0 0
3
Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu
0 0
4
Gökyüzü
0 0
5
Çevreyi kuşatan boşluk
0 0
6
Esinti
0 0
7
Müzik parçalarında tür
0 0
8
Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi
0 0
9
sıfat- Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz)
0 0
10
Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik
0 0
11
1 Tarz, üslup
1 0
12
1 Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans
1 0
13
1 Çekicilik
0 0
14
1 Keyif, âlem
0 0
15
Gök
0 0
16
Nisanur
0 0
17
0 0
18
0 0
19
N
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Hava Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Farsça
1 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Hava İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

# Düşünlen Sözcük Sözcük Uygun Sözcük Uygun Değil
1
Gök
1 0
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Hava Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Hava Kelimesi H harfi ile başlamıştır. Türkçede Kelime f,h,j,v ile başlayamaz kuralı. Bu Kelime Yabancı Bir Kelimedir.