Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Hesap Anlamı , Hesap Kökeni , Hesap Türkçesi

Hesap Sözcüğü

Hesap Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Aritmetik
0 0
2
Matematiksel işlem
0 0
3
Alacaklı veya borçlu olma durumu
0 0
4
Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon
0 0
5
Oranlama, tahmin
0 0
6
Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü
0 0
7
Tutum, durum, anlayış
0 0
8
ekonomi- Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Hesap Kökeni

# Köken Köken Uygun Köken Uygun Değil
1
Arapça
0 0
2
Aramice
0 0
3
Süryanice
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Hesap İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Hesap Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Hesap Kelimesi H harfi ile başlamıştır. Türkçede Kelime f,h,j,v ile başlayamaz kuralı. Bu Kelime Yabancı Bir Kelimedir.