Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Hoş kokulu Anlamı , Hoş kokulu Kökeni , Hoş kokulu Türkçesi

Hoş kokulu Sözcüğü

Hoş kokulu Anlamı

Kelime Anlam İçermemektedir. Türkçe'ye Katkıda bulunmak istiyor iseniz Aşağıdan Ekleme Yapabilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Hoş kokulu Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Hoş kokulu İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Hoş kokulu Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Biz Sadece Sözcüklere Bakıyoruz. Bu ise Bir Cümle ve 2 Kelimeden Oluşuyor.
Hoş kokulu Kelimesi kok Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Hoş kokulu Kelimesi kok Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.
Hoş kokulu Kelimesi H harfi ile başlamıştır. Türkçede Kelime f,h,j,v ile başlayamaz kuralı. Bu Kelime Yabancı Bir Kelimedir.