Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Saçma Anlamı , Saçma Kökeni , Saçma Türkçesi

Saçma Sözcüğü

Saçma Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
isim- Akıl
0 0
2
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfinin adı, okunuşu
0 0
3
ünlem- "Hayır" anlamında kullanılan bir söz
0 0
4
"Yapmam, istemem, kabul etmem" anlamında kullanılan bir itiraz sözü
0 0
5
"Sakın" anlamında kullanılan bir uyarma sözü
0 0
6
sıfat- Temiz
0 0
7
Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Saçma Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Saçma İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Saçma Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Saçma Kelimesi ç harfi ile m harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Saçama