Seçenek Listesi (Köken:Fransızca)

Sayı boncuğu Anlamı , Sayı boncuğu Kökeni , Sayı boncuğu Türkçesi

Sayı boncuğu Sözcüğü

Sayı boncuğu Anlamı

# Sözcük Anlamı Sözcük Anlamı Uygun Sözcük Anlamı Uygun Değil
1
kimya- İridyum elementinin simgesi
0 0
2
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu
0 0
3
kimya- Kurçatovyum elementinin simgesi
0 0
Sizce Bu Sözcüğün Farklı Anlamı Var Mıdır ?

Sayı boncuğu Kökeni

Kelime Kökeni Bilinmemektedir. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak için Köken Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Kökeni Farklı Mı? O Zaman Sözcüğe Köken Ekleyiniz.

Sayı boncuğu İçin Düşünülen Türkçe Sözcükler

Bu Kelimenin Türkçe Karşılığı Bulunmamaktadır. Türkçe'ye Katkıda Bulunmak Yeni Bir Karşılık Ekleyebilirsiniz.
Sizce Bu Sözcüğün Türkçe Karşılığı Nedir ?

Sayı boncuğu Sözcüğünün Türkçe'ye Uyumu

Biz Sadece Sözcüklere Bakıyoruz. Bu ise Bir Cümle ve 2 Kelimeden Oluşuyor.
Sayı boncuğu Kelimesi on Hecesi Yüzünden Küçük Ünlü Uyumuna Uymamaktadır.
Sayı boncuğu Kelimesi n harfi ile c harfi yanyana gelmiştir. İki ünsüz yanyana gelemez kuralı. Son iki harf olarak -lç, -lk, -lp, -lt,-nç, -nk, -nt,-rç, -rk, -rp, -rs, -rt,-st Hariç.Sözcük içinde Düzeltilme Yapılması Gerekmektedir. Örneğin : Sayı bonucuğu
Sayı boncuğu Kelimesi on Hecesinde O,Ö harfine Raslandı. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde 'o' ve 'ö' ünlüleri bulunmaz kuralına Uymamaktadır.